Home page > O nás

O nás

Odbor strategie státního ověřování jakosti společně se dvěma odbory státního ověřování jakosti plní nezastupitelnou roli při ověřování kvality produktů určených k zajištění obrany státu, které jsou dodávány do resortu ministerstva obrany, do ostatních státních orgánů ČR a do jiných států. Provádění státního ověřování jakosti a požadavky, které jsou v této souvislosti kladeny na dodavatele, přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobců na českém i zahraničním trhu. Cílem těchto webových stránek je poskytnout úvod do problematiky státního ověřování jakosti a stručně seznámit s činností uvedených odborů. Od všech účastníků akvizičního procesu, dodavatelem počínaje a uživatelem konče, rád přivítám jakékoliv návrhy a podněty vedoucí k neustálému zlepšování jakosti.

Ředitel Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
Ing. Martin Dvořák, Ph.D.


Základní informaci o státním ověřování jakosti zde (pdf 166 kB)


Přehled držitelů osvědčení


NAPIŠTE NÁM

Pro komunikaci lze využít emailovou adresu urosksoj@army.cz nebo ossoj@army.cz

Datová schránka: xz7aier


Prohlášení o přístupnosti Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Nahoru